UBND huyện Hàm Yên: Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 16/4/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Công văn số 576/UBND-VX về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Tin cùng chuyên mục