Xã Minh Dân ra mắt Tổ tự quản về an ninh trật tự và Tổ tuyên truyền giám sát bảo vệ môi trường

Ngày 23/8, Hội CCB xã Minh Dân đã tổ chức hội nghị ra mắt Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Lâm Tiến, Tổ tuyên truyền giám sát bảo vệ môi trường ở cở sở và phát động phong trào Hội CCB Minh Dân gương mẫu tuyên truyền, giám sát bảo vệ môi trường ở cơ sở.

Các đại biểu và thành viên Tổ Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Lâm Tiến và Tổ tuyên truyền giám sát bảo vệ môi trường ở cở sở xã Minh Dân.

Hội nghị đã công bố Quyết định về việc thành lập Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Lâm Tiến; Tổ tuyên truyền giám sát bảo vệ môi trường ở cở sở xã Minh Dân; thông qua qui chế; kế hoạch hoạt động của Tổ.

Theo đó, Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Lâm Tiến gồm 7 thành viên. Tổ tuyên truyền giám sát bảo vệ môi trường ở cở sở xã Minh Dân gồm 14 thành viên. Các thành viên trong Tổ là những hội viên cựu chiến binh hiện đang sinh hoạt tại Hội CCB xã.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp hội, các thành viên tập hợp lại, không ngừng phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đề ra; tham gia cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên địa bàn; gương mẫu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, các tầng lớp nhân dân đề cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Hội CCB xã Minh Dân phát động Phong trào thi đua “Hội CCB Minh Dân gương mẫu tuyên truyền, giám sát bảo vệ môi trường ở cơ sở” tại thôn Thác Vàng, xã Minh Dân.

Ngay sau hội nghị ra mắt, Hội CCB xã đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Hội CCB Minh Dân gương mẫu tuyên truyền, giám sát bảo vệ môi trường ở cơ sở” tại thôn Thác Vàng, xã Minh Dân. Các hoạt động được diễn ra sôi nổi như vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khuân viên nhà văn hóa, trồng cây xanh tại khu vực đường ĐH 07 thôn Thác Vàng.../.

PV

Tin cùng chuyên mục