Hàm Yên: Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái

Ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra một số gia đình phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình gắn với tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Hàm Yên. Cùng đi có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Hàm Yên thăm mô hình phát triển trồng ăn quả dưới tán cây gỗ Sưa tại xã Đức Ninh.

Tại huyện Hàm Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã đến thăm các mô hình phát triển kinh tế trang trại tại các xã Đức Ninh, Thái Sơn, Yên Phú và Yên Lâm.

Hiện nay, các trang trại tại các địa phương này đều tập trung phát triển một số thế mạnh như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi… mang lại nguồn thu nhập hiệu quả từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng mỗi năm.

Đoàn công tác thăm mô hình phát triển Thanh Long ở xã Yên Phú.

Ngoài các thế mạnh về phát triển nông nghiệp, các trang trại đều có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các chủ trang trại dựa vào tiềm năng lợi thế sẵn có, cải tạo lại hệ thống trang trại để có thể phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Huyện Hàm Yên cũng là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả kinh tế từ các trang trại nhiều năm qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng như phát triển kinh tế địa phương.

Đoàn công tác thăm mô hình trồng cam tại xã Yên Lâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cũng đề nghị địa phương phát huy thế mạnh phát triển kinh tế trang trại để gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Thu hút khách du lịch từ các địa phương đến với Hàm Yên, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch. Cùng với đó tập trung phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch bằng cách tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao để thu hút du khách. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục