Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Chiều ngày 19/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý III, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Ban đại diện hội đồng quản trị, ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã chủ động tham mưu, cùng với các ngành và các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, tập trung triển khai giải ngân kịp thời các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong quý III, Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện trong công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm 2023 là 112 tỷ đồng. Doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm 2023 là 60 tỷ đồng.

Tổng dư nợ đến 30/9/2023 đạt 693,2 tỷ đồng, tăng 51,5 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 8%, đạt 99% so với kế hoạch năm tỉnh giao.

Công tác giao dịch các xã tiếp tục được tăng cường, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên được quan tâm, duy trì nền nếp, ổn định.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong quý IV, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, các tổ chức hội nhận uỷ thác, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trung ương Đảng. Đảm bảo đủ chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024 là 1 tỷ 100 triệu đồng.

Rà soát, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Các tổ chức nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng CSXH tiếp tục tổ chức thực hiện cho vay kịp thời các chương trình tín dụng theo đúng quy định.

Đối với các xã, thị trấn với vai trò là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH, chỉ đạo công tác rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng đảm bảo kịp thời, chính xác. Tập trung chỉ đạo cho vay tốt các chương trình tín dụng; chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ khó, xử lý thu hồi nợ quá hạn. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn quản lý./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục