Hàm Yên bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nèn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

Chiều ngày 8-4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nèn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Phát biểu và quán triệt lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đồng thời là bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Hàm Yên luôn xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài.

Năm 2023, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trung ương và tỉnh phát động, huyện Hàm Yên đã triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, với tinh thần khẩn trương, tạo sức lan toả rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm các tác phẩm tham gia có tính sắc bén, tính thực tế, thời sự, có hiệu quả, chất lượng và tính chiến đấu cao.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Với những thông tin, những kỹ năng được cung cấp, các đại biểu có kế hoạch để hệ thống, khái quát lại, cập nhật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị một cách nghiêm túc. Đồng thời, tích cực, chủ động, vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm cụ thể được tiếp thu, bồi dưỡng phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền và áp dụng vào thực tiễn khi thực hiện tác phẩm dự thi. Qua đó, thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thiết thực bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị toàn diện của huyện trong thời gian tới./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục