Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên lần thứ IV

Ngày 09/6, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Đỗ Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội hiện có tổng số 9 đảng viên, trong đó: 8 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng được đảm bảo, phát huy hiệu quả vốn vay.

Đến ngày 31/12/2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ trên 457 tỷ đồng với 14 chương trình cho vay. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vay vốn, nguồn vốn đã giúp các hộ gia đình tạo được thu nhập ổn định, trả nợ gốc và lãi đúng hạn.

Hàng năm, phục vụ trên 3.000 lượt hộ khách hàng được vay vốn các chương trình; tổng số khách hàng còn dư nợ trên 15.000 hộ. Chi bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, kết nạp được 1 đảng viên mới. Hiện nay, Chi bộ đang theo dõi, giúp đỡ 01 đối tượng quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trịnh Văn Tân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Phí Tuấn Anh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

PV

Tin cùng chuyên mục