Đại hội Đảng bộ xã Bạch Xa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Bạch Xa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã  Bạch Xa đã phát huy nội lực, chủ động tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra.

Đến nay, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 1.647 tấn; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 24 triệu đồng/người/năm; xã Bạch Xa duy trì, phát triển 214,6 ha cam sành; 128,1 ha cây Chè; diện tích lúa nước đạt 206 ha, trong 5 năm xã giải quyết việc làm cho 689 lao động...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Bạch Xa luôn quan tâm, chú trọng thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bạch Xa đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người trên 53 triệu đồng/người/năm, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 1.625 tấn, tạo việc làm mới cho 658 lao động, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4 - 6%, trồng mới 157 ha rừng, phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Hồng Hà đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Bạch Xa trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lãnh, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân; tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện; Tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, Bạch Xa là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, vì vậy trong thời gian tới, địa phương cần làm tốt hơn công tác phát triển kinh tế, đưa các cải tiến khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi, giúp nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống...

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Hồng Hà cùng đại biểu và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Xa khóa XXI

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Từ Quang Trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí La Văn Hạnh và Vương Thị Thu được bầu giữ chức vụ Phó Bí  thư Đảng ủy xã Bạch Xa, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

PV

Tin cùng chuyên mục