Hàm Yên: Coi trọng chất lượng, cơ cấu nhân sự đại hội Đảng

Chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên đã chuẩn bị tốt phương án nhân sự theo đúng phương châm, yêu cầu Nghị quyết số 96-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác nhân sự của đại hội đảng bộ cấp cơ sở được coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý.

 

Đến nay, huyện Hàm Yên đã rà soát xong quy hoạch nhân sự cấp ủy cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu theo đúng chỉ thị của Trung ương, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện. Theo đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trong công tác nhân sự cấp ủy, Ban đã hướng dẫn các cấp ủy cơ sở bám sát hướng dẫn của cấp trên để xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ mới. Trong đó, tỷ lệ cấp ủy viên nữ đảm bảo từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên. Trong phương án nhân sự ở cấp cơ sở cũng đảm bảo đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên. Quy trình nhân sự cấp ủy được hướng dẫn thực hiện theo 2 đối tượng cụ thể là nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy. Công tác hướng dẫn, quán triệt thực hiện quy trình nhân sự theo 2 đối tượng được triển khai kỹ lưỡng nên các cấp ủy cơ sở nắm chắc và thực hiện đúng các bước theo quy trình.

Cán bộ, công nhân viên Đội quản lý trung thế Điện lực Hàm Yên hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực huyện cho biết, đến khoảng đầu tháng 4, chi bộ sẽ tổ chức đại hội, nhưng tới nay, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn thành. Chi bộ đã coi trọng công tác nhân sự vì đây là yếu tố quyết định thành công của đại hội. Cơ cấu nhân sự có đổi mới, đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo quy định và tiêu chuẩn riêng trên cơ sở năng lực, trình độ chuyên môn và yêu cầu của công việc để từ đó đưa vào quy hoạch. Nhiệm kỳ này chi bộ còn cơ cấu các đồng chí là tổ trưởng, đội trưởng vào cấp ủy để làm hạt nhân lãnh đạo ở các tổ, đội sản xuất. Quy trình nhân sự cũng được thực hiện theo đúng 5 bước, đảm bảo minh bạch, khách quan. Nhân sự đều có trình độ đại học và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Đảng bộ xã Thái Sơn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới có tỷ lệ đổi mới là 38%, tỷ lệ tuổi trẻ dưới 40 tuổi chiếm 61%, tỷ lệ nữ chiếm 30%, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 46%; trình độ chuyên môn, đại học chiếm trên 83%, lý luận chính trị trung cấp chiếm trên 91%. Cơ cấu cấp ủy khóa mới được bố trí theo các lĩnh vực công tác môt cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Nhiều cán bộ trẻ tuổi đời dưới 40 xã Thái Sơn được quy hoạch vào nhân sự cấp ủy.

Theo đồng chí Đỗ Mạnh Thống, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn, hàng năm, xã đã điều chỉnh bổ sung quy hoạch trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Căn cứ vào tình hình đội ngũ cán bộ, công chức xã, BCH Đảng bộ xã xây dựng phương án nhân sự trình đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã cho ý kiến. Sau đó BCH Đảng bộ xã thực hiện quy trình nhân sự theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 19-11-2019 về hướng dẫn Quy trình giới thiệu nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ cấp ủy khóa mới thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện đúng quy định về công tác nhân sự là các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ. Những đồng chí cấp ủy viên được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất ½ nhiệm kỳ.

Trong tháng 3 - 2020, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên sẽ đồng loạt tổ chức đại hội. Từ đó tiến hành đại hội cấp cơ sở bắt đầu vào tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Coi trọng công tác nhân sự đảm bảo về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý chính là yếu tố quyết định thành công của đại hội.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục