Hàm Yên tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Ghi nhận của Phóng viên tại Đảng bộ huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Minh Vương)

Tin cùng chuyên mục