Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI

Sáng 13/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 186 đại biểu đại diện cho trên 6.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển Hàm Yên toàn diện, bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX; xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; bầu BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên tiếp tục phát huy truyền thông đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên đã đề ra các chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, thực hiện toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là 2 lĩnh vực đột phá của huyện, đạt được kết qủa quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, nổi bật là nông, lâm nghiệp tăng trưởng nhanh, chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, một số sản phẩm chủ lực nâng cao chất lượng, tăng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công nghiệp có bước chuyển biến, triển khai một số dự án công nghiệp quan trọng trên địa bàn huyện; các ngành dịch vụ, du lịch từng bước phát huy tiềm năng. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phương thức lãnh đạo của Đảng có bước đổi mới, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Chính quyền được quan tâm xây dựng vững mạnh, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ huyện Hàm Yên xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững; thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án công nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ, tập trung thương mại, du lịch, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị, xã hội.

Đại hội cũng đề ra khâu đột phá đó là: “Xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế”. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI cũng đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy​ Nguyễn Hồng Thắng tặng Đại hội hoa và
bức tranh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hàm Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của huyện trong 5 năm tới là tập trung xây dựng huyện đạt nông thôn mới. Do đó phải có các giải pháp hiệu quả huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và toàn dân tham gia. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Bí thư Huyện ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, góp phần đưa huyện Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025./.

PV

Tin cùng chuyên mục