Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 14/8. Những ngày này, trên các trục đường vào thị trấn Tân Yên, cờ hoa rực rỡ tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay trước thềm đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên sẽ được tiến hành từ ngày 12 - 14/8/2020.

Để tạo dấu ấn chào mừng sự kiện quan trọng này, công tác tuyên truyền được Huyện ủy Hàm Yên chỉ đạo tăng cường bằng nhiều hình thức. Từ khu vực trung tâm các xã đến trung tâm huyện đều rực rỡ cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện trước nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Công tác tuyên truyền cả bề nổi và chiều sâu  được Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các ngành trong khối văn hóa- tư tưởng, các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ. Trọng tâm là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện. Chính vì vậy công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện sôi nổi, rộng khắp, đồng loạt trên nhiều hình thức, phương tiện, qua đó tạo được không khí thi đua trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đã dựng 8 cụm panô lớn và hàng trăm pa nô nhỏ, tổ chức treo gần một trăm băng zôn và hơn 500 cờ hồng kỳ tại các trục đường ra vào huyện và trung tâm thị trấn Tân Yên.

Công tác tuyên truyền đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về những thành tựu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vững tin vào một Đại hội thành công tốt đẹp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng huyện phát triển bền vững./. 

PV

Tin cùng chuyên mục