Hàm Yên học tập và làm theo gương Bác

Trên địa bàn huyện Hàm Yên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Qua từng giai đoạn, việc học và làm theo gương Bác đã từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Video không hợp lệ

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục