Trường THPT Phù Lưu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Là một trong các cơ sở giáo dục, đào tạo của các xã phía Bắc huyện Hàm Yên. Những năm qua, trường THPT Phù Lưu đã đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đây là một nhiệm vụ giáo dục trọng tâm xuyên suốt các năm học. Chính vì vậy, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trường THPT Phù Lưu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Video không hợp lệ
Nguồn Video: TTV

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục