Thông báo điều chỉnh phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo điều chỉnh phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023.

Bài viết cùng chuyên mục