Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong hai ngày 5 và 6/6, Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự Đại hội có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội nông dân tỉnh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà cùng đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, hội viên. Đã tổ chức kết nạp 2.707 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân lên trên 17.000 hội viên. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện…

Thu nhập bình quân đầu người của hội viên nông dân tăng từ 28 triệu đồng năm 2018 lên 40,8 triệu đồng vào cuối năm 2022.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Hàm Yên phấn đấu hàng năm có từ trên 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hằng năm mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 01 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Phấn đấu cơ sở Hội hằng năm xây dựng được ít nhất 01 Hợp tác xã hoặc tổ hội nghề nghiệp, mô hình liên kết, sản xuất theo quy chuẩn VietGAP, hữu cơ; xây dựng ít nhất 02 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương ứng dụng chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội;

Nâng cao, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, gắn với chương trình trọng tâm của huyện; Các cấp hội phải xác định rõ Nông dân là thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM, khơi dậy nguồn lực và sức sáng tạo của Nông dân, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM vào năm 2025, hướng tới huyện NTM nâng cao; Tuyên truyền vận động hội viên tự nguyện giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang và các công trình trọng điểm của huyện; Thực hiện có hiệu quả các Đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tặng Đại hội lẵng hoa và bức Cờ thêu mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển, góp phần đưa Hàm Yên đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, hướng tới xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng Đại hội bức Cờ thêu mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển, góp phần đưa Hàm Yên đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, hướng tới xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao”.

Đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa.

Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhận dịp này, UBND huyện Hàm Yên đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và công tác Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Hoàng Thị Xuyến, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Trước đó, tại phiên thứ nhất diễn ra vào chiều ngày 5/6, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Yên khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028; Ông Nông Quang Sự được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà cùng đại biểu tham quan các gian hàng nông sản của hội viên nông dân.

Xuân Quỳnh - Quang Trường

Tin cùng chuyên mục