Đánh giá tình hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên có các đồng chí: Mai Hồng hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh, thành trong cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Tính đến tháng 4-2023, tổng số các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước là trên 25.000 mô hình.

Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, tăng thêm uy tín, ảnh hưởng tích cực đến quần chúng. Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Trong 2 năm 2021 và 2022, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 195 tập thể và 305 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 65 tập thể và 122 cá nhân được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại huyện Hàm Yên, các cấp ủy, tố chức đảng đã lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Hiện nay, các mô hình tiêu biểu đã phát huy hiệu quả tích cực trong thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tê - xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận các vấn đề về những khó khăn, kinh nghiệm, thực hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại địa phương trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng.

Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nhận thức sâu sắc việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “học tập đi đôi với làm theo” trên tất cả các phương diện.

Tại mỗi chi bộ, đảng bộ cần có những đổi mới, sáng tạo, mô hình hay; kịp thời biểu dương, khen ngợi cá nhân, tập thể tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục