Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Chiều ngày 9/6, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng Ban Thường trực UB.MTTQ huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình phối hợp giữa Công an huyện với Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013- 2023.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Hàm Yên chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hện Chương trình phối hợp số 09, Công an huyện cùng Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam huyện, kết quả, nổi bật đã được thể hiện trong báo cáo tại Hội nghị như: Công an huyện, UB.MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp  làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động đã có sự đổi mới từ huyện đến cơ sở;  các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự tăng cường chặt chẽ; thực hiện nhiều hoạt động với Nhân dân tại cơ sở được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hưởng ứng, ghi nhận. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 78 của Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn tiến tới xóa bỏ “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 100% số người tin theo “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” trên địa bàn toàn huyện đã ký cam kết từ bỏ “tổ chức”; góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành vượt tiến độ thời gian thực hiện Đề án trước năm 2023.

Hoàn thành đưa 04/04 xã trọng điểm phức tạp về ANTT ra khỏi diện phức tạp về ANTT. Triển khai xây dựng các xã từng bị ảnh hưởng bởi “tổ chức bất hợp pháp Dương văn Mình” trở thành điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 với nhiều nội dung, biện pháp đang được triển khai, phối hợp thực hiện.

Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tai cơ sở được triển khai rất tốt.

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã hình thành và được nhân rộng. Những điển hình tiến tiến đó thực sự là những gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và là hạt nhân cốt lõi để duy trì và thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đề nghị trong thời gian tới Công an huyện, UB.MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới. Phải tăng cường hơn nữa nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của toàn dân, cố gắng, nỗ lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Trong bất kể tình huống nào cũng phải kiên quyết giữ vững cho được sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển. Quán triệt sâu sắc và thống nhất quan điểm “Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của toàn dân”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới luôn đòi hỏi sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể cùng với Nhân dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp cơ sở để nâng cao chất lượng chỉ đạo, phối hợp thực hiện

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, chủ động triển khai những giải pháp cụ thể góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” và duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Công an huyện tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp ở cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc để thống nhất hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chú trọng bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Đặc biệt phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng các xã từng bị ảnh hưởng bởi “tổ chức bất hợp pháp Dương văn Mình” trở thành điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 đến năm 2025 huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp tốt thực hiện công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang và các dự án trọng điểm của huyện…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà trao giấy khen cho các tập thể.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục