Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Bạch Xa

Ngày 27/4, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hàm Yên đã chỉ đạo tổ chức Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Bạch Xa năm 2023.

Diễn tập phần cơ chế Cuộc Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Bạch Xa.

Với ý định diễn tập: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bạch Xa gồm 3 giai đoạn, Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu.

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Để cuộc Diễn tập đạt kết quả cao, xã Bạch Xa đã thực hiện các nội dung đúng quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo huyện đánh giá cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bạch Xa đạt loại Giỏi./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục