Đồng chí Hà Phúc Phình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Vừa qua, đồng chí Hà Phúc Phình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên đã vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và cũng là sự ghi nhận đối với những công lao, cống hiến của đồng chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Công Thơ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Phúc Phình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên.

30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Hà Phúc Phình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên đã đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo công tác khác nhau và luôn gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hà Phúc Phình, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên phát biểu sẽ tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó./.

PV

Tin cùng chuyên mục