Hàm Yên giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Sáng ngày 30/12, UBND huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà cùng đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tài Chính; về phía huyện Hàm Yên có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyên Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2022 là năm thứ 2 Hàm Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy Hàm Yên; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Sở, ban ngành; cùng với sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu tại hội nghị.

Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,9% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 129 tỷ đồng, đạt trên 104% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt trên 53 tấn; trồng rừng đạt trên 2.500 ha đạt 103,7% kế hoạch, tăng 1,5% so với năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 2.300 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch; thu hút khách tham quan du lịch năm đạt 113.000 lượt người, đạt 103,2% kế hoạch; thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 43km/43km đạt 100% kế hoạch; tạo việc làm cho trên 3.500 lao động, đạt 113,7% kế hoạch.

Hết năm 2022, huyện Hàm Yên có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới lên 11/17 xã, đạt 100% kế hoạch giao.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND huyện đã đề ra 16 chỉ tiêu và phát động phong trao thi đua để thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ tiêu đã đề ra. Một số chỉ tiêu chính là:Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 2.890 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 1.655 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 2.580 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023, đạt 155 tỷ đồng; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới thêm 03 xã (Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Đức Ninh), 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bình Xa); Tỷ lệ đô thị hóa đạt 11,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 3,66%; tạo việc làm cho trên 3.140 người; thu hút trên 115.000 lượt khách du lịch.

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân….

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà, đã ghi nhận và chúc mừng sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra. 

Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, năm thứ 2 thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Mai Hồng Hà Bí thư Huyện ủy đề nghị: Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc ngay từ đầu năm, thực hiện hiệu quả các nội dung phát động thi đua, tạo niềm tin thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, mỗi cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, đơn vị lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với thực tế để phát động thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đề ra.

Đặc biệt trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua địa bàn huyện Hàm Yên), thực hiện tốt Đề án phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Kết thúc năm 2022, với những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm; năm 2023 huyện Hàm Yên cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. 

Tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, và ký giao ước thi đua năm 2023./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục