Hàm Yên nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Huyện ủy Hàm Yên đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết, xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn yêu cầu cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


UBKT Huyện ủy Hàm Yên triển khai kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy xã Thái Hòa. 

Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy đảng của huyện đã tổ chức được 380 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và những nơi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã phát hiện và xử lý 106 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm chính sách pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...   

Trong năm 2017, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra tại Đảng ủy xã Bạch Xa và Đảng ủy xã Minh Hương. Qua kiểm tra, đảng ủy 2 xã đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát đúng nội dung, thời gian quy định. Tuy nhiên, về chất lượng, một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ các bước theo quy trình; việc phát hiện ngăn chặn, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời; UBKT đảng ủy các xã họp chưa thường xuyên, hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu lưu theo quy định. 

Đồng chí Triệu Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hương chia sẻ, thông qua công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy đã giúp Đảng ủy xã sớm nhận thức rõ hơn về những những tồn tại hạn chế phải khắc phục. Ngay sau kết luận của UBKT Huyện ủy, Đảng ủy xã đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đó.

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy Hàm Yên đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kết quả 2 năm rưỡi thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thông qua công tác giám sát giúp phát hiện những ưu điểm, hạn chế làm cơ sở để Huyện ủy có chỉ đạo kịp thời. Kết quả giám sát cho thấy, qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, huyện đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt theo lộ trình nghị quyết. Tuy nhiên, một chỉ tiêu chưa đạt theo lộ trình như: Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa, số trạm y tế đạt chuẩn, giải quyết việc làm. Đây là cơ sở để Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Hàm Yên, việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Huyện ủy, đảng ủy cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế, thời gian tiến hành một cuộc kiểm tra, giám sát còn kéo dài. Một số đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ các bước theo quy định, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm kịp thời... Để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ và chú trọng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết đơn thư, quản lý tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục