MTTQ huyện Hàm Yên đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Đỗ Bình - Xuân Quỳnh)

Tin cùng chuyên mục