Thường trực Huyện uỷ làm việc với xã Yên Thuận

Chiều ngày 22-4, Thường trực Huyện ủy Hàm Yên đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Thuận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã năm 2024. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Yên Thuận đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã, mục tiêu nhiệm kỳ từ năm 2020 - 2025, kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới của năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hoà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.  

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Thuận báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã, mục tiêu nhiệm kỳ từ năm 2020 - 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thuận đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính  trị-xã hội xã, các chi bộ trực thuộc và thôn cụ thể hoá Chương trình công tác của Đảng uỷ xã thành các Chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.273,2 tấn, diện tích cây trồng chủ yếu: Cây cam 580 ha; chè 349,3 ha; chanh là 110 ha.

Lãnh đạo UBND xã Yên Thuận báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Đến nay, xã có 01 sản phẩm OCOP Chè xanh Yên Thuận sản phẩm được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu, tem truy xuất.  Tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%... Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%; tỷ lệ thôn văn hóa đạt 92%. Số lao động được giải quyết việc: 900 lao động, đạt 138% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động là 09 lao động, đạt 90%  kế hoạch.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay qua triển khai thực hiện các tiêu chí, xã đã cơ bản hoàn thành được 12/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới gồm: (1) Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai, (2) Điện, (3) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, (4) Thông tin và truyền thông, (5) Thu nhập, (6) Lao động, (7) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, (8) Giáo dục và đào tạo, (9) Y tế, (10) Văn hoá, (11) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, (12) Quốc phòng và an ninh. Hiện nay còn 7 tiêu chí đang hoàn thiện.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thảo luận về công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Thuận.

Tại Hội nghị, Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã làm rõ thêm việc xác định các nhiệm vụ trong tâm, lĩnh vực đột phá mà Đảng ủy xã Yên Thuận sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những tháng tiếp theo năm 2024 và giai đoạn tới, nhất là các phương thức, cách làm để đưa xã Yên Thuận về đích Nông thôn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận sự đoàn kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy xã Yên Thuận trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh tuy Yên Thuận là một xã cách xa trung tâm huyện, còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với nhiều lợi thế sẵn có Yên Thuận cần tận dụng tốt hơn những điều kiện này để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục để xã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2024.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Yên Thuận cần quan tâm tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Xã Yên Thuận cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới. Làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng. Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Mỗi đồng chí Đảng ủy viên, cán bộ, công chức của xã tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thật sự chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận các nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh Đảng ủy xã tập trung triển khai thực hiện, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, duy trì công tác chăn nuôi, trồng trọt cây ăn quả, trong đó tập trung xây dựng các mô hình trang trại theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch, rà soát kỹ các tiêu chí xã nông thôn mới, lượng hoá các công việc theo kế hoạch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ xã Yên Thuận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng xã Yên Thuận trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo kế hoạch…/.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục