Diễn tập chiến đấu xã Minh Hương trong khu vực phòng thủ huyện năm 2024.

Ngày 24-4, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hàm Yên đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu xã Minh Hương trong khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí: Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hoà khai mạc diễn tập.

Với đề mục: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn.

Khung tập Chuyển LLVT xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng, an ninh.

Giai đoạn 1: Chuyển LLVT xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ với tình huống “Hành động của Trung đội dân quân Vận động tập kích đánh địch tiến công”.

Khung tập Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; điều hành của chính quyền trong chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển hoạt động của xã từ thời bình sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Các đại biểu theo dõi phần thực hành chiến đấu phòng thủ với tình huống “Hành động của Trung đội dân quân Vận động tập kích đánh địch tiến công”.

Bổ sung, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân trong địa bàn xã. Rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập trong thời gian tới.

Theo đánh gia của Ban chỉ đạo, khung tập xã Minh Hương đã luyện tập đầy đủ các nội dung trong từng giai đoạn; đổi mới về nội dung, phương pháp diễn tập có hiệu quả thiết thực, tránh hình thức; quá trình diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang bị kỹ thuật; Tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần quy định; quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của xã; không phô trương, hình thức. Chấp hành nghiêm chế độ quản lý tài liệu theo chế độ mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Khung tập thực hành chiến đấu phòng thủ với tình huống “Hành động của Trung đội dân quân Vận động tập kích đánh địch tiến công”.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo huyện đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu xã Minh Hương trong khu vực phòng thủ huyện năm 2024 đạt loại Giỏi./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục