Uỷ Ban MTTQ huyện Họp các Tiểu ban Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 01-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức họp các Tiểu ban Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; phó các Tiểu ban và các thành viên các Tiểu ban Đại hội.

Tại hội nghị lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai 4 kế hoạch Tiểu ban Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hàm Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: Tiếu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban hậu cần, vật chất; Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết. Theo đó trưởng, phó và các thành viên của các Tiểu ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra. Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với các kế hoạch phân công của các Tiểu bản và sẽ cùng nhau hoàn thành các nội dung công việc được phân công đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Tiểu ban sẽ trao đổi trực tiếp để có giải pháp thực hiện được tốt hơn. Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2024.

Đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị​.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị  các Tiểu ban  khẩn trương hoàn thiện và triển khai kế hoạch được giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 -2029./.

TT

Tin cùng chuyên mục