Hàm Yên đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 18-7, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp đánh giá tình hình, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện năm 2023 là trên 371 tỷ đồng. Tính đến ngày 9-7-2023, đã giải ngân được gần 124 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Trong đó, vốn tỉnh quản lý giải ngân được gần 7/42 tỷ đồng; vốn huyện quản lý là 52,6/157 tỷ đồng; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 63,5/163 tỷ đồng. Giải ngân vốn sự nghiệp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được hơn 5,2/88,7 tỷ đồng.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Trong đó, trọng tâm là: rà soát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là nguồn vốn chuyển chi từ năm 2022 sang năm 2023.

Thời gian tới, Hàm Yên sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án; linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục