UBND huyện Hàm Yên chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn đánh bắt giun đất bằng kích điện

Ngày 07/8/2023, UBND huyện Hàm Yên ban hành Công văn số 2083/UBND-NLN về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn đánh bắt giun đất bằng kích điện.

Theo nội dung Công văn, thời gian gần đây trên địa bàn một số xã trong tỉnh tái xuất hiện tình trạng người dân sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt giun đất trên đồng ruộng, đất vườn làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất, hủy hoại môi trường đất.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng sử dụng dụng cụ kích xung điện để bắt giun trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo như sau:

UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biết tác hại của việc sử dụng bằng kích xung điện, hóa chất để đánh bắt giun đất.

Ngăn chặn việc sử dụng kích điện, hóa chất để đánh bắt giun ở tất cả các khu vực đất trống, đất hành lang đường giao thông, đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Vận động các hộ không mua bán, chế biến, tiêu thụ giun khi không biết rõ mục đích thu mua và sử dụng. Khuyến khích người dân phát giác, thông báo với chính quyền địa phương khi phát hiện hoạt động kích xung điện đánh bắt giun, thu mua và sơ chế giun đất.

Chỉ đạo Trưởng Công an xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn ngay việc sử dụng kích xung điện để bắt giun trong đất và xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân cố tình sử dụng kích xung điện đánh để bắt giun trong đất theo quy định của pháp luật.

Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình đánh bắt giun đất, thu mua, cơ sở sơ chế giun đất trên địa bàn báo cáo UBND huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường đất; Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hủy hoại môi trường đất theo quy định của pháp luật.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Tổng hợp tình hình đánh bắt giun đất, thu mua, sơ chế giun đất trên địa bàn, tham mưu báo cáo theo quy định.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân biết tác hại của việc sử dụng dùng kích xung điện, hóa chất để đánh bắt giun trong đất.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện./.

PV

Tin cùng chuyên mục