Hàm Yên đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Huyện Hàm Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2018, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 49.200 tấn, trong đó thóc trên 39 nghìn tấn, ngô trên 9.400 tấn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Giá trị sản xuất một số cây trồng, vật nuôi chủ lực tiếp tục được nâng cao, một số nông sản chủ lực của huyện tiếp tục khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, công tác hướng dẫn sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, sản lượng lúa, ngô, lạc, cam, trồng rừng tập trung đều đạt cao.

Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trồng mới, trồng lại mía không đạt mục tiêu, diện tích mía phế canh lớn; tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ còn yếu; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn thấp; tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ còn chậm…

Năm 2019, là năm “nước rút” thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục tham mưu với huyện, phối hợp với các sở, ban, ngành và các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hàng hóa; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

Huyện Hàm Yên phấn đấu tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2019 đạt trên 53.000 tấn; trồng 2.470 ha rừng; duy trì 7.175 ha cam trong đó trồng lại 60 ha; chăm sóc 2.161 ha chè, trong đó chè cho sản phẩm 1.979 ha; trồng và chăm sóc 792 ha mía; kiên cố hóa 41,5 km kênh mương, toàn huyện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/ xã; trước mắt tập trung chỉ đạo để sản xuất vụ xuân 2018./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục