Minh Dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

Theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất là phải có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Tại xã Minh Dân việc chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết đã và đang tạo ra những động lực và thúc đẩy phát triển kinh tế của hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hợp tác xã Gà đồi Thác Đất đã mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế ở xã Minh Dân.

Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất đóng vai trò quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được tiêu chí này, xã Minh Dân đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ của các tổ hợp tác và đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất của nhân dân tại địa phương.

Hiện toàn xã Minh Dân có hàng chục tổ hợp tác với trên 200 thành viên tham gia. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn xã đang ngày càng thể hiện được vai trò nòng cốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thực hiện cung ứng vật tư nông nghiệp, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc nơi đây.

Có thể nói, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả là động lực và nhân tố quan trọng tạo nền tảng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, xã Minh Dân tiếp tục phát huy các nguồn lực để xây dựng các tổ hợp tác theo chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

PV

Tin cùng chuyên mục