Sơ kết 2,5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp công tác cho vay qua tổ vay vốn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agriank chi nhánh Hàm Yên vừa sơ kết 2,5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp công tác cho vay qua tổ vay vốn.

Đến nay, toàn huyện đã có 16/18 xã kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập được 263 tổ vay vốn, trong đó Hội Nông dân 134 tổ vay vốn, Hội Phụ nữ 129 tổ vay vốn.

Để công tác tín dụng tại các xã thực hiện có hiệu quả, các Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đặc biệt trú trọng chỉ đạo các tổ vay vốn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, đồng thời chú trọng đến nội dung tuyên truyền, sinh hoạt tổ vay vốn.

Kết quả một số chỉ tiêu của Chi nhánh đến 30/6/2019 nguồn vốn huy động đạt 839,7 tỷ đồng, so với 31/12/2018 tăng 12,29%, dư nợ cho vay đạt 819,4 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,26%.

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hàm Yên phấn đấu tập trung cho vay phát triển kinh tế trên địa bàn. Phấn đấu tỷ lệ cho vay qua tổ nhóm chiếm 55%/tổng dư nợ. Riêng năm 2019 phấn đấu tăng 90 tỷ đồng. Số tổ vay vốn xếp loại khá giỏi đạt trên 90%, tỷ lệ thu lãi phấn đấu đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1%/ tổng dư nợ…

PV

Tin cùng chuyên mục