Hàm Yên mùa Thanh Long chín

Sau mùa hoa Thanh Long nở từ 45 đến 60 ngày, giờ đây xã Yên Phú (Hàm Yên) lại bước vào thu hoạch Thanh Long. Xã có 50 ha dự kiến thu hoạch 2.500 tấn. ...

Xem nhiều

Phát triển kinh tế hiệu quả từ trồng chanh tứ mùa

Trong những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, trên địa bàn huyện Hàm Yên đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Phạm Văn Vũ, xã Minh Dân là một nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm đã phát triển ...

Hàm Yên Hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết 03

Thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.