UBND huyện kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sáng ngày 8/12, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 11.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Đến ngày 5/12/2023, toàn huyện đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 28% kế hoạch. Tại cuộc họp, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả triển khai các chương trình và nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện.

Đồng thời cũng đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vống đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Để giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối năm 2023 đảm bảo tiến độ, UBND huyện Hàm Yên đề nghị các cơ quan chủ trì phụ trách, theo dõi các chương trình, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Hàm Yên theo đúng Kế hoạch.

Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chương trình, dự án thực hiện năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Phấn đấu giải ngân đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao đối với công trình chuyển tiếp và trên 98% kế hoạch vốn giao đối với công trình khởi công mới năm 2023./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục