Hàm Yên họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Ngày 20/9, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch, phương hướng triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp; dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện thường xuyên được Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo Các chương trình MTQG huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện quyết liệt.

Công tác tuyên truyền được duy trì tốt, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn từng bước có sự thay đổi; cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng; Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện; điều kiện về y tế, giáo dục, văn hoá, được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét.

Các tiêu chí huyện nông thôn mới được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng. Năm 2023 huy động các nguồn lực bố trí xóa 230 nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí 22,975 tỷ đồng (trong đó: vốn huy động khác từ các nguồn huy động hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài tỉnh 11,475 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 11,5 tỷ đồng). Đầu tư xây dựng 29,63km đường huyện; xây dựng Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa huyện đạt chuẩn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Huyện tăng cường xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Năm 2023 xã Bình Xa đang triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay cơ bản có 11/17 xã đạt chuẩn NTM, đạt 64,7% số xã. Năm 2023 tiếp tục xây dựng nông thôn mới tại 03 xã, dự kiến nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 14/17 xã đạt 82,35% số xã.

Đến nay có 01/17 xã đạt xã NTM nâng cao, đạt 5,88%. Năm 2023 thực hiện thêm 01 xã, dự kiến nâng số xã đạt NTM nâng cao lên 02/17 xã đạt 11,7% số xã.

Thị trấn Tân Yên đã rà soát các tiêu chí đô thị văn minh và đang triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những vướng mắc khó khăn và phương hướng xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã cam kết với huyện hoàn thành các tiêu chí trong năm 2023 và tiến độ công bố hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2024 và năm 2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị trong thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, tham mưu, đề xuất tiếp tục duy trì, hoàn thiện, giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, bảo đảm hiệu quả, bền vững theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế dẫn đến thực hiện các tiêu chí còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số tiêu chí qua rà soát chưa đảm bảo…

Đồng chí đề nghị toàn huyện tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, giữ vững và nâng cao kết quả đạt được của các tiêu chí trong xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt của các xã theo lộ trình đã đề ra.

Đại biểu dự cuộc họp.

Đặc biệt về xây dựng huyện nông thôn mới, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình: Xây dựng bể bơi huyện Hàm Yên. Nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn. Nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện. Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS-THPT Hàm Yên, Trường THPT Hàm Yên. Nâng cấp Chợ km 39 huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Xây dựng 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp. Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân Yên....các ngành chuyên môn phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy tu, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp…phấn đấu hoàn thành và đạt các  tiêu chí huyện NTM vào năm 2025./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục