UBND huyện Hàm Yên kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 21/9, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 xã thực hiện năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Hàm Yên có xã Bình Xa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đức Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các xã Thành Long, Hùng Đức và Minh Hương hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Bình Xa đã đạt 13/19 tiêu chí, xã Đức Ninh đạt 8/19 tiêu chí, Minh Hương đạt 10/19 tiêu chí, xã Hùng Đức đạt 9/19 tiêu chí và xã Thành Long đạt 10/19 tiêu chí.

Các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Công tác quản lý thiết chế nhà văn hóa, rà soát đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp có lúc chưa kiên quyết, đặc biệt là đối với các thôn hoạt động chưa linh hoạt…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các xã tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện; Rà soát, thực hiện từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần; Chủ động thực hiện 1 số chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của xã; Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động đề xuất kinh phí từ Quỹ nông thôn mới của huyện để thực hiện xây dựng các công trình ở các xã đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục