UBND huyện Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 21/8, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 xã thực hiện kế hoạch năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Theo lộ trình năm 2023, huyện Hàm Yên lựa chọn xã Bình Xa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đức Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao và 3 xã Hùng Đức, Thành Long và xã Minh Hương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, xã Bình Xa đã đạt 13/19 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã Đức Ninh đạt 6/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các xã Hùng Đức đạt 9/19 tiêu chí, Thành Long đạt 9/19, Minh Hương đạt 10/19 tiêu chí xã Nông thôn mới. Khó khăn là hiện tại 2 xã Bình Xa và Đức Ninh chưa được bố trí vốn để thực hiện các tiêu chí, tuy nhiên các xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí có thể thực hiện được.

Xác định xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng, do đó, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tích cực vào cuộc triển khai các nhiệm vụ theo hướng thực chất, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc họp các xã đã báo cáo chi tiết từng tiêu chí, tiến độ thực hiện đã đăng ký trong cuộc họp tháng trước. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các giải pháp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đại biểu dự họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện xây dựng đường bê tông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng như giảm nghèo trên địa bàn.

Tiếp tục chỉnh trang cảnh quan môi trường theo hướng sáng - xanh- sạch- đẹp, thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, trồng hoa ven các tuyến đường, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải tại nguồn…

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã phụ trách và tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục