Biện pháp giảm nghèo hiệu quả ở Hàm Yên

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, năm qua, huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tạo việc làm cho người lao động. Toàn huyện đã có ...

Hàm Yên phát triển vùng cam hàng hóa

Phát triển vùng cam hàng hóa là một trong những mục tiêu đã được Hàm Yên triển khai từ nhiều năm nay. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2010, sản lượng cam ...

Đưa nhanh vốn ưu đãi đến người dân

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho khách hàng có hiệu lực từ ngày 3-2-2009 đến 31-12-2009, ...

Một thanh niên làm kinh tế giỏi

Đinh Văn Năm (ảnh), hội viên Chi hội Thanh niên thôn 3 Nắc Con, xã Yên Lâm vừa vinh dự được biểu dương tại Liên hoan Thanh niên sản xuất, kinh doanh ...

Nhiều khâu dịch vụ hiệu quả

Năm 2006, HTX Nông lâm nghiệp Đức Ninh mang gánh nợ thuỷ lợi phí, nợ xã viên trên 300 triệu đồng. Đứng trước lựa chọn phải đổi mới hay phá sản, HTX ...

Xem nhiều