Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện công trình: Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 7/2/2024 UBND huyện Hàm Yên ra Quyết định Số: 33/QĐ-UBND, Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay ...

Xem nhiều

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu ...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần; quy định về xét tặng các danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng ...