Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới tháng 4

Ngày 19/4, đồng chí Đỗ Văn Hoà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã thực hiện năm 2024 và thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới kỳ tháng 4.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà chủ trì cuộc họp.

Kiểm điểm tiến độ thực hiện tháng 4, năm 2024, đến nay xã Thái Hoà đã đạt 10 tiêu chí NTM nâng cao, xã Yên Thuận đạt 12/19 tiêu chí, Yên Lâm đạt 10/19 tiêu chí, xã Bằng Cốc đạt 9/19 tiêu chí.

Về huyện NTM, huyện đã cơ bản đạt 5/9 tiêu chí gồm: Quy hoạch; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; hệ thống chính trị- an ninh trật tự- hành chính công.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc tập trung làm rõ các vướng mắc mà các địa phương đang thực hiện gặp phải, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân, kinh nghiệm từ các địa phương thực hiện trước đây…

Lãnh đạo xã Yên Lâm báo cáo công tác xây dựng Nông thôn mới tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà cũng đã cùng lãnh đạo các xã, các cơ quan được giao phụ trách kiểm điểm tiến độ thực hiện các phần việc được phân công trong tháng 3, giao chỉ tiêu khối lượng công việc thực hiện từ nay đến kỳ tháng 5.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện Đỗ Văn Hoà yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện; Rà soát, thực hiện từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần; Chủ động thực hiện một số chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của xã, đặc biệt các là các nội dung nêu trong thảo luận.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động giải ngân vốn của các chương trình, thực hiện xây dựng các công trình ở các xã thực hiện song song các tiêu chí của các xã và các tiêu chí cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục