Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên họp phiên thường kỳ quý II, năm 2023

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vừa tổ chức họp quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III, năm 2023. Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên chủ trì hội nghị.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên họp phiên thường kỳ quý II, năm 2023.

Đến 30/6/2023, tổng nguôn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý đạt 671,2 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 29,2 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 4,6%. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương 630 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,9%/tổng nguồn vốn toàn huyện, tăng 29 tỷ đồng so với 31/12/2022. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 33,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5%/ tổng nguồn vốn toàn huyện, tăng 2,7 tỷ đồng so với đầu năm.

Đến 30/6, doanh số cho vay đạt 71 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 42,3 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đến 30/6 đạt 670 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 4,5% và đạt 99,9% so với kế hoạch năm tỉnh giao.

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong Quý II, năm 2023. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và kế hoạch thu nợ trong tháng để cho vay quay vòng kịp thời, đúng tiến độ, không để tồn đọng vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh, chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có phương pháp giải quyết kịp thời và xử lý kiên quyết đối với các vi phạm trong hoạt động./. 

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục