Nghị quyết Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thị trấn các huyện: Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và điều chỉnh phạm vi một số đường, phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Ngày 10/12/2022, HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thị trấn các huyện: Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và điều chỉnh phạm vi một số đường, phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục