Hàm Yên họp chuyên đề về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Sáng ngày 4/10, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng: Việc tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng số hồ sơ tiếp nhận 16.120 hồ sơ, trong đó một số xã có tỷ lệ phát sinh hồ sơ cao như: thị trấn Tân Yên 2.029 hồ sơ, Bình Xa 1.460 hồ sơ, Thành Long 2.248 hồ sơ, Thái Hòa 1.488 hồ sơ, qua đó giúp giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Tính đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thị trấn và 283 thôn, tổ dân phố. Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, huyện đã tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. Các xã, thị trấn đang thực hiện việc thành lập nhóm Zalo, để điều hành, tương tác, trao đổi thông tin trong quá trình phối hợp triển khai, hướng dẫn hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Hàm Yên đã tiếp nhận 1.436 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến 827 hồ sơ đạt tỉ lệ 57,6%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 98%.

Đến nay 100% cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 18 xã, thị trấn đã được cấp và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính. 100%  chữ ký số được cấp cho các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, duy trì Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, cấp xã;

Duy trì có hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện để cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đã đề nghị cấp xong chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho 105 cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Dề án 06 của Chính phủ.

Hiện nay huyện Hàm Yên có 195 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 được đăng tại tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn, riêng quý III năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết 7.229 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 là 5.857 hồ, hồ sơ mức độ 4 là 1.337 hồ sơ, số thủ tục hành chính mức độ 3 có phát sinh hồ sơ là 32 thủ tục, mức độ 4 là 9 thủ tục, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 927, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 4 là 896. Số hồ sơ chưa giải quyết là 24 hồ sơ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành còn những tồn tại, hạn chế. TTHC trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục,…. Vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu và yếu về nghiệp vụ, đa phần chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin. Trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều, dẫn tới việc triển khai Đề án 06 và các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài. Cùng với đó, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược.

Xác định lộ trình phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, bảo đảm giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân.

Phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.../.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục