Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang trao đổi, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính tại huyện Hàm Yên

Ngày 21/9, Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang đã có buổi trao đổi, làm việc, học tập kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính của huyện Hàm Yên.

Đoàn công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang trao đổi học tập kinh nghiệm CCHC tại huyện Hàm Yên.

Tại buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm, Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Yên và các phòng, ban chuyên môn huyện của huyện đã thông tin với đoàn công tác của huyện Na Hang về những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, công tác hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Hàm Yên được đặt tại Trụ sở Bưu điện huyện từ ngày 9/9/2019 và ký Hợp đồng việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (được thực hiện từ 01/01/2022), trong đó Bưu điện huyện đảm nhiệm việc tiếp nhận thủ tục hành chính của 03 lĩnh vực là Tài nguyên và Môi trường, Đăng ký kinh doanh, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2022 huyện Hàm Yên xếp thứ 2 trong toàn tỉnh chỉ sau thành phố Tuyên Quang về Chỉ số cải cách hành chính.

Văn phòng HĐND & UBND huyện Na Hang thăm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Hàm Yên.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Hàm Yên 8 tháng đầu năm 2023 được cập nhật và đăng tải, thực hiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 422 thủ tục (trong đó thủ tục một phần là 350 thủ tục, thủ tục toàn trình là 72 thủ tục). Số hồ sơ tiếp nhận 25.182 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 25.151 hồ sơ.

Thời gian qua, công tác CCHC luôn được huyện Hàm Yên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được lãnh đạo huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất để triển khai đồng bộ.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, Hàm Yên đang nỗ lực tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác CCHC; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường truyền thông chính sách gắn với những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa …

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn của huyện Na Hang đã đánh giá cao nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Hàm Yên. Những thông tin, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của huyện Hàm Yên đã gợi mở thêm các giải pháp mới, để huyện Na Hang tới đây sẽ thực hiện ngày một tốt hơn về cải cách hành chính và các công tác tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC trên địa bàn./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục