Hàm Yên tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính

Chiều ngày 21/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến về cải cách hành chính trên ứng dụng Google Forms. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện; Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hiện nay trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện Hàm Yên có 422 dịch vụ công, trong đó dịch vụ công một phần là 350 thủ tục và toàn trình 72 thủ tục được đăng tại tại địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

Từ ngày 04/7/2023 đến ngày 09/8/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 3.477 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận từ dịch vụ công một phần là 2.808 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận toàn trình là 669 hồ sơ. Trong tháng 7/2023, tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 41,26%,  có 165 bệnh nhân thanh toán không sử dụng tiền mặt khi đi khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Trong tháng 7/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ trên địa bàn huyện đạt 63,1%.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Buổi tọa đàm là cơ hội để các cơ quan đơn vị bày tỏ những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới cũng như để phát huy vai trò tích cực của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng đến người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu dự họp đã tham gia các tham luận nội dung nâng cao chỉ số số hóa hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh trên địa bàn huyện.

Tham luận nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã; nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện vụ dịch công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ điện tử, hồ sơ số trên địa bàn xã; công tác tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Nguyễn Sỹ Kha phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị.

Các ý kiến đã nêu ra được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua cũng như đã đưa ra được một số giải pháp có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến, thay mặt lãnh đạo huyện đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hàm Yên trong thời gian qua. Hội nghị đã nêu ra được bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính huyện trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính phải thực sự sâu sát, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; xác định rõ cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của người đứng đầu..; Đổi mới cách nghĩ, cách làm, lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ; Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính “Nhanh - Đúng - Hiệu quả”; dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông trong cải cách thủ tục hành chính để trợ giúp Nhân dân kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới công tác điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, liêm chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ; tạo ra được bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với xu thế phát triển của xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi  trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC huyện Hàm Yên.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi cải cách hành chính huyện Hàm Yên đã công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên ứng dụng Google Froms. Cuộc thi đã thu hút được 2.179 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc 116 tập thể trên địa bàn huyện tham gia. 

Trong đó có 32 cá nhân trả lời đúng toàn bộ câu hỏi do Ban tổ chức đề ra, đạt 1,47%. Có 15 tập thể có cá nhân trả lời đúng toàn bộ câu hỏi, đạt 12,93%.

Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện trao khen thưởng cho cá nhân đạt giải nhất tại cuộc thi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành trao giải cho 04 tập thể và 10 cá nhân có thứ hạng cao nhất. Giải nhất cá nhân được trao cho đồng chí Hà Thị Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Hòa./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục