Hàm Yên giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo

Trong năm 2019, huyện Hàm Yên đã giải quyết việc làm cho 4.360 lao động, đạt 120,1% kế hoạch. Trong đó, số lao động được tạo việc làm tại địa phương 3.070 người, lao động đi làm việc trong nước 1.215 người, xuất khẩu lao động 75 người. Kết quả đạt được do các cấp, các ngành của huyện đã tích cực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.

 


Người dân thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa (Hàm Yên) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia súc.

Nhân Mục là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện. Xã hiện có 865 hộ, trong đó, tỷ lệ đồng bào là dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%. Bên cạnh các chương trình ưu đãi về nguồn vốn vay, xã đã hỗ trợ hộ nghèo về vốn, giống cây, vật tư nông nghiệp, nhà ở, đào tạo nghề… Cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Nhờ vậy, năm 2019, xã đã giải quyết việc làm tại chỗ cho 42 người, 22 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, 3 lao động đi xuất khẩu lao động. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ, tạo thu nhập ổn định. Kết quả, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 76 hộ, chiếm 8,8%.

Ngoài ra, trong năm 2019, huyện còn triển khai hiệu quả nhiều dự án phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cam sành Hàm Yên theo tiêu chuẩn VietGAP liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại 13 xã vùng cam, kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng; Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Vịt bầu Minh Hương, kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng; Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá lồng đặc sản xã Thái Hòa với kinh phí hỗ trợ 364 triệu đồng… Từ đó, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Huyện đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trong đó 600 hộ nghèo được hỗ trợ 368 máy móc phục vụ sản xuất, 1.245 con vật nuôi, giống cây trồng 25,7 ha. Bên cạnh đó, trong năm huyện đã tổ chức 12 lớp học nghề về lĩnh vực phi nông nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp cho 420 học viên. Thông qua dạy nghề đã trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ thuật cho một bộ phận người lao động trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập.

Với những nỗ lực trong công tác giải quyết việc làm, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Năm 2019, huyện giảm 900 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 18,64% xuống còn 15,37%. Đây chính là tiền đề để năm 2020, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%. Trong năm 2020, cùng với tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó chú trọng công tác dạy nghề, phát triển nghề truyền thống, các ngành dịch vụ phù hợp với địa phương; tuyên truyền, vận động người dân đi xuất khẩu lao động và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trên địa bàn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển kinh tế…   

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục