Tín dụng chính sách góp phần cùng các hộ gia đình thoát nghèo

Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã trở thành người đồng hành tin cậy của bà con nhân dân, hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ tín dụng phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên thực hiện giải ngân nguồn vốn chính sách tại xã Đức Ninh.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cho người phục trách ở cơ sở về quy trình thủ tục cho vay, lập hồ sơ vay vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt gần 700 tỷ đồng, với trên 16.800 khách hàng. Nguồn vốn vay đã góp phần giúp người dân địa phương phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thông qua 18 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều hộ gia đình ổn định kinh tế và thực hiện các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho trên 78.400 hộ vay vốn, với số dư nợ  trên 3 nghìn 2 trăm tỷ đồng. Với mong muốn là chỗ dựa tin cậy cho người dân, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục khai thác tối đa mọi nguồn vốn, giải ngân nhanh các chương trình cho vay, đưa đồng vốn đến hộ nghèo và gia đình chính sách.

Được sự giúp đỡ, quan tâm sát sao của các cấp hội, đoàn thể nên hầu hết hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, góp phần vào chương trình giảm nghèo ở địa phương./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục