Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên

Những năm qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương. Những mô hình vay vốn được tích cực triển khai đến từng hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); từ đó đã góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo, là nguồn lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên kiểm tra hiệu quả nguồn vốn cho vay tại gia đình ông Đặng Văn Nhuận, xã Tân Thành.

Nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của ngân hàng, như gia đình ông Đặng Văn Nhuận ở thôn 2 Việt Thành, xã Tân Thành (Hàm Yên) cho biết: Từ nguồn vốn vay 80 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay để phát triển sản xuất, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi bò sinh sản, chăn nuôi lợn thương phẩm và trồng cây ăn quả. Qua quá trình nuôi bò, tôi được tập huấn phương pháp chăn nuôi bò sinh sản, trồng cỏ nuôi bò để phát triển kinh tế. Đến nay mỗi năm gia đình tôi có nguồn thu nhập trên 120 triệu đồng/năm, từ phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả; gia đình tôi đã tu sửa nhà cửa khang trang cuộc sống khá hơn trước đây nhiều.

Còn đối với gia đình anh Phạm Văn Chiến ở thôn Hưng Long, xã Thành Long (Hàm Yên) chia sẻ: Trước đây gia đình tôi cũng là 1 hộ nghèo, tôi được tiếp cận vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình tôi đã tập trung phát triển kinh tế như; trồng rừng, thâm canh cây cà chua... Đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, đời sống khá hơn trước đây.

Gia đình anh Phạm Văn Chiến, xã Thành Long sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% các xã, thi trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên, với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay nhà ở, giải quyết việc làm. Việc bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện xây dựng kế hoạch huy động vốn, đầu tư cho các đối tượng vay vốn. Từ nguồn vốn này, hàng trăm hộ gia đình được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế… Tính đến ngày 08/03/2022, tăng trưởng tín dụng vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên đạt trên 516 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác thường xuyên củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn từ khâu họp bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay. Làm tốt công tác phối hợp với địa phương tham gia tư vấn, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; triển khai các mô hình kinh tế phù hợp để bà con áp dụng, từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Ông Trịnh Văn Tân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết Thêm: Nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giúp người dân còn khó khăn được vay vốn ưu đãi có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo tại địa phương. Trong thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả công tác tín dụng, gắn với thực hiện Đề án xây dựng huyện Đạt chuẩn nông thôn mới; bám sát sự lãnh chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, của huyện, trên cơ sở rà soát nhu cầu vay vốn, đơn vị dự kiến hàng năm tăng trưởng trên 50 tỷ đồng.

Để đáp ứng đủ nguồn vốn cho vay để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, cũng như góp phần vào xây dựng NTM của các xã trên địa bàn huyện. Ngoài ra, ngân hàng sẽ chủ động thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù và hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch ở các xã, thị trấn.

Với mục tiêu là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang vào năm 2025, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên đặt ra nhiều vấn đề khi nhiều địa phương có xuất phát điểm chưa cao, khó có thể giải quyết được mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nếu thiếu nguồn lực đầu tư. Vì lẽ đó, cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, từ huy động sức dân thì nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hàm Yên./.

 

XQ

Tin cùng chuyên mục