Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/8/2016, UBND huyện Hàm Yên đã có kế hoạch số 124/KH-UBND về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên, giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục