Hàm Yên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong gần 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Yên xác định tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Video không hợp lệ
Nguồn Video: TTV

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục