Tuổi trẻ Hàm Yên làm theo lời Bác

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ huyện Hàm Yên đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về tấm gương Bác Hồ, đồng thời tạo phong trào thi đua "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng trong tuổi trẻ toàn huyện.

Tin cùng chuyên mục