Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 29-30/1, Uỷ ban MTTQ xã Thái Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện.

Nhiệm kỳ 2019 -2024, MTTQ xã Thái Sơn đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền động viên Nhân dân trong xã tham gia và thực hiện tốt các quy hoạch về xây dựng Nông thôn mới.

14/14 thôn thôn đã vận động nhân dân đóng góp sức người, tiền của để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm mới và nâng cấp kiên cố hóa đường giao thông trục thôn xóm, đường kênh mương phục vụ sản xuất.

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí trên 4 tỷ đồng, hiến trên 12.000m2 đất, các tuyến đường cơ bản đã được bê tông hoá, 100% hộ gia đình được sử dụng điện, 97 % hộ dân được sử dụng nước sạch, phong trào “ Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” được triển khai có hiệu quả và rộng khắp.

Đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của nhân dân; nhất là gia đình chính sách, diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ 82 hộ nghèo xây dựng nhà ở mới với kinh phí 3,7 tỷ đồng. Uỷ Ban MTTQ xã đã phát động ủng hộ 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 100 triệu đồng để tu sửa nâng cấp nhà bia và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: 14/14 thôn tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”; 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa không vi phạm các quy định của hương ước, quy ước; 100% các cơ sở tham gia làm vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh ở khu dân cư; 14/14 thôn triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến từng hộ gia đình.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã thống nhất cử 8 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục